Tanisha Khan

Tanisha Khan

Height: 1.68m
Bust: 30.5"
Waist: 25"
Hips: 34"
Hair: Black
Eyes: Dark Brown
Shoes: EU38

Tanisha Khan

Height: 1.68m

Chest/Bust: 30.5″

Waist: 25″

Hips: 34″

Hair: Black

Eyes: Dark Brown

Shoes: EU38

Instagram: 6,090