Tara

Tara

Height: 1.63m
Bust: 42"
Waist: 35.5"
Hips: 48"
Shoes: 40

Tara

Height: 1.63m

Chest/Bust: 42″

Waist: 35.5″

Hips: 48″

Hair:

Eyes:

Shoes: 40

Instagram: