Sarah Koh

Sarah Koh

Height: 1.70m
Bust: 29"
Waist: 24"
Hips: 34"
Hair: Black
Eyes: Dark Brown
Shoes: EU40

Sarah Koh

Height: 1.70m

Chest/Bust: 29″

Waist: 24″

Hips: 34″

Hair: Black

Eyes: Dark Brown

Shoes: EU40

Instagram: 436